Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Анкети

Анкети

 

ЗА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Проучване на удовлетвореността от предлаганите услуги от Дирекции „Бюро по труда”/Кариерен център

С настоящата анкета Агенцията по заетостта цели да получи информация за Вашето мнение, относно удовлетвореността от предлаганите услуги от дирекции „Бюро по труда”. Резултатите от анкетата ще помогнат на Агенцията по заетостта за подобряване на предлаганите към Вас посреднически услуги.

Проучване на удовлетвореността от предлаганите услуги от Дирекции „Бюро по труда"

 Агенцията по заетостта като публичен посредник на пазара на труда има за цел непрекъснато да повишава качеството на обслужване и удовлетвореността на своите клиенти - работодатели и търсещи работа лица.
Ние сме убедени, че ключов фактор за постигане на тази цел е професионалното и качествено предоставяне на посреднически услуги на Вас, работодателите, при търсенето на работна сила.

 За участници в обучение

Агенцията по заетостта извършва анкетно проучване на Вашата удовлетвореност от участието Ви в професионално обучение или обучение за придобиване на ключова компетентност.

Работодатели, обслужени от мобилен екип

Създаването на Мобилни екипи е пилотен проект на Агенцията по заетостта, чиято основна цел е да повиши качеството на посредническата дейност като изнесе при работодателите и директно на място им предложи и предостави най-подходящите за тях услуги за осигуряване на необходимия персонал. Проектът се приложи в регионите на ДРСЗ София и ДРСЗ Пловдив, административни области София-град, София-област, Пловдив, Смолян и Пазарджик.