Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Европейски корпус за солидарност

Европейски корпус за солидарност

  

Европейски корпус за солидарност – за младежи

(European Solidarity Corps For YOUTH-4y – ESC4Y)

Водеща страна: Франция,

Страни-партньори: България, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Люксембург, Португалияnisation Address Country

Финансираща програма: „Заетост и социални иновации” на Европейската комисия, процедура № VP/2016/018 „Европейски корпус за солидарност”

Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора на възраст 18-30 години, да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като допринасят полза за общностите и хората в Европа.

Проект „Европейски корпус за солидарност – за младежи”

Агенция по заетостта, в качеството си на партньор участва в проект по инициативата на Европейският корпус за солидарност, с кандидат Обществената служба по заетостта на Франция. Проектът ще реализира основните принципи на корпуса, като се съсредоточава в следните сектори: Социален и здравен сектор, Помощ за бежанци, Околна среда и помощ при бедствия и аварии. Възможностите които се предоставят по проекта са следните:

  • За младежи се предоставя подкрепа за пътуване при участие в интервю за работа (от 100 € до 350 €), за преместване в зависимост от страната за настаняване (от 700 € до 1400 €), за езиков курс (до 1500 €), за признаване на дипломи и квалификации (400 €) и за подкрепа при завръщане. За младежите със специфични нужди са предвидени средства за интервю за работа и за преместване – до 1000 € за едно пътуване.
  • За организациите за солидарност (работодатели) е предвидена подкрепа с предоставяне на Програма за интеграция, която включва професионално въвеждащо обучение и/или езиков курс и наставничество или менторство за наетите младежи. Интеграцията за младежите може да включва и административна подкрепа и подкрепа при установяване в страната (до 2000 € за участник) в зависимост от приемащата държава и Програмата за интеграция.

Как да участвам:,

Младежите на възраст 18-30 години, с фокус тези, които не са в образование, обучение или заетост, следва да се регистрират в базата данни на Европейския корпус за солидарност. За допълнителна информация за инициативата, и вход в портала за регистрация в Европейския корпус за солидарност, следва да посетите сайта на Европейската комисия, на електронен адрес: https://europa.eu/youth/solidarity_en,

Младите хора ще могат да придобият опит при справяне с трудни ситуации – от възстановяване на общности след природни бедствия до оказване на помощ при решаване на въпроси като социалното изключване или посрещането и интегрирането на бежанци и мигранти.  

Организациите за солидарност (работодатели), работещи в области, свързани със солидарността (в следните сектори: Социален и здравен сектор, Помощ за бежанци, Околна среда и помощ при бедствия и аварии), независимо дали са местни органи, неправителствени организации или предприятия, ще могат да назначават млади хора за практика на работното място, стаж или чиракуване, ако отговарят на критериите за приемащи организации и се придържат към Хартата на Европейския корпус за солидарност.

Организациите за солидарност могат да подадат заявка за разкриване на свободно работно място на английски език тук        

Интернет сайт на проекта: https://escorps.eu/en 

За повече информация, както и за участие по проекта, можете да се свържете с нас:

ел.поща: az@az.government.bg

тел: 980 87 19