Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Европейските служби по заетост очертаха тенденциите в бъдещата си работата

Бюрото по труда в Сливен проведе информационно събитие за активиране на неактивни младежи по проект „Готови за работа” на Агенцията по заетостта. Срещата с младите хора, реализирана в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бе проведена едновременно със спортен празник на града.

Повече от 500 младежи и търсещи работа посетиха концерта на Агенцията по заетостта

Повече от 500 младежи и търсещи работа се включиха в концерта на Агенцията по заетостта и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), организиран в столичния парк „Заимов” като част от реализацията на проект „Готови за работа”. Целта на събитието бе младите хора да се запознаят с различни програми за професионална квалификация, обучение и заетост, а очакванията по проекта са най-малко 10000 лица да бъдат активирани.

Деветото заседание на Управителния съвет на Европейската мрежа на обществените служби по заетостта ще се проведе на 7 и 8 юни в София

Деветото Заседание на Управителния съвет на Европейската мрежа на обществените служби по заетост (ОСЗ) ще се проведе на 7 и 8 юни в Националния дворец на културата в София. Агенцията по заетостта, в качеството си на член на Европейската мрежа на обществените служби по заетостта, и в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, ще бъде домакин на срещата. На редовното заседание ще присъстват представители на всички европейски служби по заетост от Мрежата, а специални гости ще бъдат министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, както и представители на Министерството на труда и социалната политика и ръководството на Агенцията по заетостта.

Предвижда се в рамките на двудневното заседание и в съответствие с Правилника за дейността на Мрежата на ОСЗ, Управителният съвет да избере нов председател с мандат от 2 години. В един от тематичните дни на заседанието се очаква да бъде разгледана темата за „Бъдещето на труда”. Работна група на Мрежата на обществените служби по заетостта ще представи проект на стратегически документ за позиция по темата. Ръководството ще обсъди предстоящите стъпки и общи насоки, като се фокусира върху адаптиране на стратегията за работа на Мрежата до 2020 г. Няколко  европейски служби по заетост ще имат възможността да представят добри практики и текущите си дейности в областта на бъдещето на труда.

„Подкрепа за хората с увреждания” ще бъде другият основен акцент в програмата на двудневното заседание на ръководството на европейските ОСЗ. В дискусията ще участва представител на организацията „Европейски съюз на подпомаганата заетост”, а експерти в сферата на заетостта от различни държави ще споделят приноса си в подкрепа на хората с увреждания. Ще бъде обменен опит в устройването на тези хора на несубсидирания и субсидирания пазар на труда, с цел в европейски план да бъде добавена стойност към политиките за хора с увреждания.