Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Помощ

Помощ

Официалният сайт на Агенция по заетостта /АЗ/ е проектиран и разработен от фирма eDesign.

При създаването на този сайт са взети предвид всички изисквания за институционална идентичност и потребителска ползваемост.

Разделителна способност на екрана

Сайтът на Агенция по заетостта разполага с автоматично скалируем дизайн, самонастройващ се към екрана на който се отваря. Неговият дизайн разпознава вида и разделителната способност на десктоп и лаптоп екрани, екрани на таблети и мобилни телефони. Не е необходимо, за всяко от цитираните устройства, да бъде посещаван отделен интернет адрес.

Break Points – width (Точки на смяна на резолюцията – по ширина):

 1. 320 px
 2. 768 px
 3. 1024 px
 4. 1366 px и повече

Устройства

Сайта на Агенцията по заетостта е разработен да съответства на изискванията на най-разпространениете устройства към момента на разработване на сайта.

 1. Мобилни телефони и апарати
 2. Таблети
 3. Настолни компютри
 4. Мобилни компютри

Главно навигационно меню

Главното навигационно меню има за цел да отвежда потребителя до основните секции в сайта, както и да предоставя инструменти, които потрбителя ще използва по време на престоя си в сайта.

Вторично навигационно меню

Вторичното навигационно меню в сайта на Агенцията по заетостта предоставя на потребителите на сайта възможност за бърз достъп до три от най-важните секции в сайта, а именно:

 1. Търсещи работа
 2. Предлагащи работа
 3. е-Трудова борса

Текстови страници

Тесктовите страници са предназначени за предоставяне на информация на потребителя, която информация може да съдържа следното:

 1. Текст
 2. Изображения
 3. Файлове за изтегляне

Често Задавани Въпроси

Страницата е предназначена да предоставя на потребителя информация за често задавани въпроси, касаещи материята на Агенцията по заетостта.
Въпросите и отговорите се дефинират от системата за управление на съдръжанието, като те биват групирани в четири предварително дефинирани групи въпроси.

Странична лента

Страничната лента в сайта (в дясно) предоставя възможност за генерирани на менюта и препратки към различни части на сайта, както и към други сайтове. Използваните подходи са:

 1. Блокове
 2. Изображения

Разглеждане на публични профили на ТРЛ (Търсещи работа лица)

Настоящата функционалност предоставя възможност, на потребителите на сайта да осъществят търсене в базата данни за всички търсещи работа лица, които преди това са попълнили своето заявление.
Спед подаване на заявлението на потребителя се предоставя възможност да провери коректността на попълнени във формата данни, преди да бъде изпратен озаявлението за потвърждение от съответното бюро по труда
Търсенето се осъществява след като бъдат попълнени всички критерии от страна на потребителя.

Търсене на СРМ (Свобони работни места)

Настоящата функционалност предоставя възможност, на потребителите на сайта да осъществят търсене в базата данни за всички свободни работни места, които преди това са заявени в сайта.
Търсенето се осъществява след като бъдат попълнени всички критерии от страна на потребителя.

Долен колон титул

Долният колон титул предоставя на потребителя възможност за бързо достъпване на съдържание в сайта, както и извън сайта.

Интерактивна карта

Интерактивната карта в сайта на Агенцията по заетостта дава възможност на потебителите да получат информация относно географското разположение на Бюрата по труда и техните филиали на територията на Република България, както и служебна информация за тях.

Най-бърз общ поглед към страниците и услугите, които предоставя сайтът на АЗ, може да бъде постигнат през страницата Карта на сайта.