Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Лице в лице в ЦЗСП"

Проект "Лице в лице в ЦЗСП"

Информацияза изпълнение на проект BG05M9OP001-3.002 „Услуги „Лице в лице“ в ЦЗСП (Центрове за заетост и социално подпомагане“) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.