Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ