Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Международна дейност - анкетни карти

Международна дейност - анкетни карти

Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта провеждат проучване за установяване нагласата на:
  • работодателите в България да наемат на работа българи, работили в чужбина, след завръщането им в България:
  • българите, работещи в чужбина, за завръщане и работа в България.
Резултатите от проучването ще послужат за предприемане на стъпки за отстраняване на пречките и разширяване на възможностите за трудовата реализация в България на завръщащите се от чужбина.