Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Национална EURES мрежа"

Проект "Национална EURES мрежа"

Агенция по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент, стартира изпълнението на Проект  BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа” по Оперативна програма „Развите на човешките ресурси”  2014 – 2020, на стойност 5 249 999,00 лв. Информация за проекта може да намерите тук