Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Национална програма "Мелпомена"

Национална програма "Мелпомена"

 ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Увеличаване на заетостта чрез разкриване на работни места за подпомагане дейността на театрите в България.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места в театрите;

2. Подпомагане на дейността на театрите в България;

3. Предаване на натрупания опит между поколенията и насърчаване на приемствеността за съхранение и развитие на културните ценности.

ОБЕКТ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Обект на програмата са безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.

Работодатели по програмата са държавни и общински театри, театрално - музикални продуцентски центрове със статут на държавни културни институти, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” и Съюзът на артистите в България.

Обхват. Програмата се прилага в цялата страна.

 

Пълен текст на програмата ....