Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Наредби

Наредби

 

Наредбите се издават на основание член от Закона за насърчаване на заетостта или друг закон и имат за цел да регламентират определена дейност на Агенцията по заетостта. С подобна цел се издават и указания, тарифи и други документи.
Наредбите, указанията и останалите документи са на разположение за разглеждане в страниците на този сайт, отразяващи съответните специфични дейности.