Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Партньори – Банкови институции

Партньори – Банкови институции

Споразумения с търговските банки за облекчени условия при издаване на дебитни карти

Агенцията по заетостта (АЗ) сключва споразумения с търговски банки партньори, които предлагат преференциални условия за издаване и поддръжка на банкови сметки и дебитни карти на наетите по програми, мерки и схеми, при желание от тяхна страна.

Изпратено е писмо до Управителния съвет на Асоциацията на банките в България от ръководството на АЗ с предложение за сътрудничество. До момента са се отзовали шест финансови институции, с които АЗ е подписала споразумения.

Целта на партньорството е наетите по програми, мерки и схеми към АЗ, които не разполагат с открита банкова сметка и дебитна карта, по която да получават възнагражденията си, да имат възможността да използват договорени от агенцията по-ниски цени на такси за обслужване.

Споразуменията, които АЗ подписва, по никакъв начин не задължават наетите лица да избират само и единствено сред включилите се в инициативата банки. С тези свои действия ръководството на агенцията цели да окаже подкрепа на безработните, наети по програми, мерки и схеми, на които така или иначе предстои откриване на банкова сметка.

Ако безработните желаят да се възползват, следва да поискат от бюрото по труда служебна бележка, която да удостовери включването им в дадената програма, и да я представят лично в избраната от тях банка. АЗ подчертава, че дебитните карти няма да се издават от бюрата по труда. Трудовите посредници ще имат ангажимента единствено да информират клиентите на бюрата за възможността да използват облекчените условия от банките партньори на агенцията.

В подписаните споразумения са предвидени следните преференции при издаване на банкови дебитни карти:

  • Без такса за откриване на разплащателна (картова) сметка
  • Без такса за издаване на карта
  • Без изискване за минимален неснижаем остатък
  • Без такси или комисиони за входящите преводи от Агенцията по заетостта по откритите при условията на подписаните споразумения сметки

Към момента в инициативата са се сключили „Д Банк”, „Инвестбанк”, „Интернешънъл Асет Банк”, „Пощенска банка”, „Тексим Банк”, „Централна Кооперативна Банка”.

АЗ отново отправя покана за партньорство и към всички останали заинтересовани банкови институции, готови да предложат на клиентите на агенцията максимално облекчени условия за обслужване.

На разположение сме за допълнителни уточнения, въпроси, коментари и срещи с представители на заинтересованите банки. Моля, заявете своя интерес на електронната поща: b.georgieva@az.government.bg

 

Д БАНК

Такса за откриване на разплащателна (картова) сметка Без такса
Издаване на карта Без такса
Минимален неснижаем остатък Без изискване
Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката BGN 0,90

ИНВЕСТ БАНК

Такса за откриване на разплащателна (картова) сметка Без такса
Издаване на карта Без такса
Минимален неснижаем остатък Без изискване
Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката BGN 0,50

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

Такса за откриване на разплащателна (картова) сметка Без такса
Издаване на карта Без такса
Минимален неснижаем остатък Без изискване
Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката BGN 0,50

ПОЩЕНСКА БАНКА

Такса за откриване на разплащателна (картова) сметка Без такса
Издаване на карта Без такса
Минимален неснижаем остатък Без изискване
Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката *Тарифа

ТЕКСИМ БАНК

Такса за откриване на разплащателна (картова) сметка Без такса
Издаване на карта Без такса
Минимален неснижаем остатък Без изискване
Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката *Тарифа

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

Такса за откриване на разплащателна (картова) сметка Без такса
Издаване на карта Без такса
Минимален неснижаем остатък Без изискване
Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката BGN 0,35

* съгласно действащата Тарифа на Банката към момента на събиране на дължимата такса