Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Партньори – Висши учебни заведения

Партньори – Висши учебни заведения

Рамков договор за сътрудничество между Агенция по заетостта и УНСС

  Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) д-р Асен Ангелов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. Стати Статев подписаха рамков договор за сътрудничество.

Инициативата е част от активната кампания, която АЗ провежда сред младежите от началото на годината. Целта е те да бъдат информирани за възможностите за стаж, допълнителна квалификация, обучение и заетост, както и да получават качествено консултиране, професионално ориентиране, мотивиране и посредничество в бюрата по труда в цялата страна.

Д-р Ангелов и проф. Статев се споразумяха да провеждат съвместни форуми, които да са от полза за студентите на УНСС. Очаква се през следващата година те да имат възможността да се възползват от платени стажове, насочени приоритетно към младежи. Предстои организирането на трудови борси, срещи с работодатели, информационни дни и др.

Ръководството на АЗ изразява готовност за партньорство и с други висши учебни заведения, споделящи виждането за съвместни инициативи с агенцията, които да информират, активизират и подпомогнат младежите в трудовата им реализация.