Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>ПМС 141

ПМС 141

от 24.07.2000 г. за изплащане на еднократно парично обезщетение на освободените работници и служители от едноличните търговски дружества с държавно имущество от подотрасъл "Въгледобив"