Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Посреднически услуги за намиране на работа

Посреднически услуги за намиране на работа

Посредничеството на дирекциите "Бюро по труда" за наемане на работна сила се осъществява чрез:

  1. предоставяне на информация за реда и начините за обявявяване на свободните работни места;
  2. приемане на заявки за свободни работни места;
  3. обработка и разпространяване на информация за обявените свободни работни места;
  4. подбор на подходящи кандидати, отговарящи на изискванията на работодателя;
  5. насочване на подходящи кандидати към съответното работно място;
  6. изискване на обратна информация за резултата от насочването.

Информацията за обявените свободни работни места се изнася на информационните табла в дирекции "Бюро по труда" без оповестяване на работодателя и неговия адрес.