Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Обучения и заетост"

Проект "Обучения и заетост"

ВАЖНО!!! Агенцията по заетостта уведомява всички работодатели, кандидатстващи по схемата, че във връзка с промени в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, не е необходимо представяне на свидетелство за съдимост на представляващия/тите съответното дружество. Необходимите данни за българските граждани ще се установяват служебно от съответния административен орган.

 Агенцията по заетостта публикува списък на класираните работодатели по схема „Обучения и заетост”

Агенцията по заетостта публикува днес на официалната си интернет страница списъка на класираните работодатели по схема "Обучения и заетост" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Резултатите са на база предоставените списъци от работата на Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие в областните градове на цялата страна. Около 1 150 работодателя са класирани съгласно предварителните финансови разчети. Техните заявки са за близо 4 600  свободни работни места.

Агенцията по заетостта пристъпва към сключване на договори с класираните работодатели след процедура по одобрение на работодателя като допустим кандидат и след одобрение на лицата от работодателя и Агенцията по заетостта.

Работодателите с класирани заявки следва да представят изискуемите документи за определяне на допустимостта им преди сключване на договора. Крайният срок за представяне на документите е 24.03.2017г. (петък) до 17:00 часа. Документите се представят в бюрата по труда с придружително писмо в свободен текст.

 

Дайте оценка за сайта на Агенция по заетостта