Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите"

Проект "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите"

Проект: BG05M9OP001-1.004-0001-C02   

„Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”

Конкретен Бенефициент: Агенция по заетостта

Главна цел:

Проектът цели да модернизира дейността на Агенция по заетостта и предоставянето на по-качествени услуги за търсещите и предлагащите работа. Проектът ще повиши капацитетът и ефективността на АЗ и нейните структури по отношение на изпълнението на активните политики на пазара на труда като подпомогне разработването на нови или подобряване на съществуващи услуги. Целта е новите услуги да подобрят резултатите на АЗ за активиране и включване в устойчива заетост, с основен акцент върху неактивните и уязвимите групи на пазара на труда.

Обща стойност: 28 000 000.00 BGN, от които 23 800 000 лв. европейско и 4 200 000лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.12.2015

Край: 31.12.2018

16.02.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Бургас, филиал Меден рудник 

14.02.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Мениджър на случай” (Кейс-мениджър) по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Русе 

14.02.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Русе 

13.02.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – по заместване, за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа в ДБТ – Казанлък, филиал Гурково

29.01.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работав ДБТ – Силистра, филиал Кайнарджа 

24.01.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа в ДБТ – Лом 

19.01.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Генерал Тошево 

09.01.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Кариерен консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа в ДРСЗ - Хасково  

08.01.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа в ДБТ – Стара Загора, ДБТ – Харманли, ДБТ – Чирпан и ДБТ – Хасково, филиал Стамболово 

15.12.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – гр. Гоце Делчев, филиал Сатовча 

14.12.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Ихтиман

05.12.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работав ДБТ – Девин, ДБТ - Карлово, ДБТ – Пазарджик, ДБТ – Пловдив и ДБТ – Смолян, филиал Баните.

05.12.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Професионален трудов консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Регионална служба по заетостта” – Пловдив – 1 позиция

29.11.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Русе – 1 позиция.

29.11.2017 г.Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Мениджър на случай” (Кейс-мениджър) по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в Централна администрация на Агенцията по заетостта – 1 позиция.

23.11.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: ДБТ „Възраждане” – 1 позиция и ДБТ „Възраждане”, филиал „Триадица” – 1 позиция. 

23.11.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Професионален трудов консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Регионална служба по заетостта” – София – 1 позиция

15.11.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Никопол, филиал Белене

15.11.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работав ДБТ – Eлхово

02.11.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Сливен – 1 позиция

01.11.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Нова Загора, филиал Твърдица – 1 позиция

30.10.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Перник, филиал Брезник – 1 позиция

23.10.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Смолян, филиал Чепеларе – 1 позиция

17.10.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Ямбол – 1 позиция

20.09.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работана територията на ДРСЗ – София.

04.09.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Професионален трудов консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна – 1 позиция

30.08.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: ДБТ – Велинград, филиал Ракитово (1 позиция, по заместване); ДБТ – Панагюрище (1 позиция); ДБТ –Пещера (1 позиция, по заместване); ДБТ – Пещера, филиал Батак (1 позиция).

15.08.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Провадия – 1 позиция.

02.08.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил – 2 позиции.

27.07.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Варна – 1 позиция

30.06.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново – 1 позиция

29.06.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Смолян, филиал Баните – 1 позиция.

26.06.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Добрич, филиал Добрич - селска – 1 позицияПодбор за свободни работни места

14.06.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Козлодуй – 1 позиция.

31.05.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: ДБТ – Гоце Делчев (1 позиция); ДБТ - Дупница (1 позиция); ДБТ – Благоевград (1 позиция).

31.05.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: ДБТ „Възраждане” (1 позиция); ДБТ „Люлин” (2 позиции); ДБТ – „Сердика” (1 позиция)

30.05.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Бургас – 1 позиция

25.05.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Девин, филиал Борино – 1 позиция.

11.05.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Професионален трудов консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Регионална служба по заетостта” – Бургас – 1 позиция.

04.05.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Вълчи дол, филиал Девня – 1 позиция

27.04.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Ямбол – 1 позиция.

11.04.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Хасково при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – по заместване - 1 позиция.

11.04.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Белоградчик – 1 позиция.

24.03.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Сливен, филиал кв. „Надежда” – 1 позиция.

09.03.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: ДБТ „Възраждане” (2 позиции, едната от които във филиал „Триадица”); ДБТ „Сердика” (1 позиция); ДБТ – Ботевград (2 позиции); ДБТ – Перник, филиал Трън (1 позиция, по заместване); ДБТ – Самоков (1 позиция, по заместване); ДБТ – Сливница (1 позиция).

06.03.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – по заместване за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” - Асеновград – 1 позиция.

06.03.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” „Марица” – Пловдив, филиал Съединение – 1 позиция.

20.02.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Ловеч – 1 позиция

20.02.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Кариерен консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна – 1 позиция

02.02.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Бюро по труда” – Момчилград – 1 позиция.

02.02.2017 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Кариерен консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в дирекция „Регионална служба по заетостта” – Монтана – 1 позиция

 


Дайте оценка за сайта на Агенция по заетостта