Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите"

Проект "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите"

Проект: BG05M9OP001-1.004-0001-C02   

„Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”

Конкретен Бенефициент: Агенция по заетостта

Главна цел:

Проектът цели да модернизира дейността на Агенция по заетостта и предоставянето на по-качествени услуги за търсещите и предлагащите работа. Проектът ще повиши капацитетът и ефективността на АЗ и нейните структури по отношение на изпълнението на активните политики на пазара на труда като подпомогне разработването на нови или подобряване на съществуващи услуги. Целта е новите услуги да подобрят резултатите на АЗ за активиране и включване в устойчива заетост, с основен акцент върху неактивните и уязвимите групи на пазара на труда.

Обща стойност: 28 000 000.00 BGN, от които 23 800 000 лв. европейско и 4 200 000лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.12.2015

Край: 31.12.2018

17.07.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор - посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с места на работа ДБТ Разлог – 2 позиции.

16.07.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Кариерен консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДРСЗ Благоевград - 1 позиция.

05.07.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор - посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с места на работа на територията на ДРСЗ София

05.07.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ – по заместване, по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Перник, филиал Радомир – 1 позиция

05.07.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Шумен

25.06.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник”, по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ– Пловдив - 2 позиции

19.06.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор - посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Силистра – 1 позиция и ДБТ Тутракан – 1 позиция

14.06.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ – по заместване, по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Видин – 1 позиция

14.06.2018 г. 
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник”, по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Козлодуй, филиал с. Бутан – 1 позиция

31.05.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник”, по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Попово, филиал Опака – 1 позиция.

28.05.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Провадия и ДБТ Нови пазар, филиал Никола Козлево.

18.05.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ – по заместване, по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТМонтана – 1 позиция. 

16.05.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Велико Търново – 1 позиция. 

04.05.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Крумовград

27.04.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Червен бряг, филиал Кнежа.

25.04.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Видин – 1 позиция

25.04.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Професионален трудов консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДРСЗ Пловдив

10.04.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за временно свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор - посредник” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДБТ Белоградчик, филиал Димово

19.03.2018 г.
Агенцията по заетостта обявява подбор за временно свободно работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ за длъжността “Кариерен консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа ДРСЗ Варна

12.03.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Люлин, ДБТ – Сердика, ДБТ – Ботевград и ДБТ – Ботевград, филиал Етрополе 

09.03.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Професионален трудов консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа: дирекция „Регионална служба по заетостта” – София – 1 позиция

01.03.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – по заместване, за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа в ДБТ – Долни чифлик 

27.02.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Кюстендил, ДБТ – Сандански, ДБТ – Разлог и ДБТ – Разлог, филиал Банско 

16.02.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Бургас, филиал Меден рудник 

14.02.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Мениджър на случай” (Кейс-мениджър) по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Русе 

14.02.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Русе 

13.02.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – по заместване, за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа в ДБТ – Казанлък, филиал Гурково

29.01.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работав ДБТ – Силистра, филиал Кайнарджа 

24.01.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа в ДБТ – Лом 

19.01.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, с място на работа в ДБТ – Генерал Тошево 

09.01.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Кариерен консултант” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа в ДРСЗ - Хасково  

08.01.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Трудов медиатор-посредник” по процедура BG05М9OР001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” с място на работа в ДБТ – Стара Загора, ДБТ – Харманли, ДБТ – Чирпан и ДБТ – Хасково, филиал Стамболово 


Дайте оценка за сайта на Агенция по заетостта