Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Шанс за работа - 2016 г."

Проект "Шанс за работа - 2016 г."

ПРОЕКТ "ШАНС ЗА РАБОТА – 2016"


Проект „Шанс за работа - 2016“ е продължение на проект „Шанс за работа“ от Националния план за действие по заетостта през 2015 г. и има за цел да подпомогне реализацията на националната политика за „увеличаване на заетостта на качествени работни места в реалната икономика след повишаване на знанията и уменията на търсещите работа, включително от неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо развитите райони.“ Проектът е насочен приоритетно към безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., и безработни лица на възраст над 50 г

Дайте оценка за сайта на Агенция по заетостта