Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Прoфесионално ориентиране

Прoфесионално ориентиране

Дирекциите "Бюро по труда" предлагат следните услуги по професионално ориентиране:

Професионално консултиране – индивидуално или групово. Цел на консултирането е подпомагане на желаещите по отношение на:

  • ·         избора на професия (специалност)
  • ·         степента на квалификация - начална професионална квалификация или преквалификация
  • ·         пътищата за придобиване на желаната квалификация.

Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и желанието на клиентите. Професионално информиране на всички желаещи по отношение на:

Пълен текст.....