Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Програми и проекти

Програми и проекти

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЛАДЕЖИ:
Програма "Старт на кариерата"

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ:
Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"
Национална програма "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания"

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ПОВИШАВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ:
Национална програма "Активиране на неактивни лица"
Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Национална програма "Помощ за пенсиониране"
Национална програма "Мелпомена"
Национална програма "Нова възможност за заетост"

Национална програма "Сигурност"
Проект "Шанс за работа 2013"
Проект "Професионалист"
Проект "Повишаване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности"
Проект "Шанс за успех"

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО:
Национална програма "Кредит без лихва на хора с увреждания"

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ :
ДОГОВОР ЗА ЗАЕТОСТ ПО РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ / ПРОЕКТИ