Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Публичен регистър на предоставените ваучери за обучение на безработни и заети лица

Публичен регистър на предоставените ваучери за обучение на безработни и заети лица

Изтеглете Публичен регистър на предоставените ваучери за обучение на безработни и заети лицa по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020  (съгласно чл. 4, ал.  3 от ПМС № 280 от 20.10.2015г.).