Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Регионални обяви- ДРСЗ Бургас

Регионални обяви- ДРСЗ Бургас

Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на  работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ


НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА                                                   

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ                                                               

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Айтос

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Айтос

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Бургас Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Бургас
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Елхово Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Елхово
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Карнобат Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Карнобат
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Поморие Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Поморие
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Нова Загора Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Нова Загора
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Сливен Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Сливен
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Ямбол Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Ямбол
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Котел Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Котел
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Руен Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Руен
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Созопол Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Созопол