Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Регионални обяви - ДРСЗ Хасково

Регионални обяви - ДРСЗ Хасково

Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на  работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

 

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА                                                   

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ                                                               

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Ардино

 Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Ардино

Обявени насърчителни мерки в ДБТДимитровград

Обявени насърчителни мерки в ДБТДимитровград

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Казанлък

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТКазанлък

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Кирково

 Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Кирково

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Крумовград

 Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Крумовград

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Кърджали

 Обявени насърчителни мерки и програми в Кърджали

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Момчилград

 Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Момчилград

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Раднево

 Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Раднево

Обявени насърчителни мерки в ДБТСвиленград

 Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Свиленград

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Стара Загора

 Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Стара Загора

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Харманли

 Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТХарманли

Обявени насърчителни мерки в ДБТХасково

 Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Хасково

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Чирпан

 Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Чирпан