Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Регионални обяви - ДРСЗ Пловдив

Регионални обяви - ДРСЗ Пловдив

Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на  работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

 

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА                                                   

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ                                                               

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Асеновград  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Асеновград
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Велинград  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Велинград
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Девин  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Девин
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Златоград  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Златоград
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Карлово  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Карлово
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Мадан  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Мадан
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Марица  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Марица
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Пазарджик  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Пазарджик
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Панагюрище  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Панагюрище
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Пещера  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Пещера
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Пловдив  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Пловдив  
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Първомай  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Първомай
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Раковски  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Раковски
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Родопи  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Родопи
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Септември  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Септември
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Смолян  Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Смолян