Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Регионални обяви - ДРСЗ Русе

Регионални обяви - ДРСЗ Русе

Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на  работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

 

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА                                                   

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ                                                               

Обявени насърчителни мерки в ДБТ Бяла Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Бяла
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Ветово Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Ветово
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Дулово Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Дулово
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Исперих Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Исперих
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Кубрат Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Кубрат
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Омуртаг Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Омуртаг
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Попово Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Попово
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Разград Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Разград
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Силистра Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Силистра
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Тутракан Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Тутракан
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Търговище Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Търговище
Обявени насърчителни мерки в ДБТ Русе Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Русе