Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Регионални обяви - ДРСЗ София

Регионални обяви - ДРСЗ София

Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на  работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ


НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА                                                   

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ                                                               

Насърчителни мерки в ДБТ Възраждане

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Възраждане

Насърчителни мерки в ДБТ Люлин

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Люлин

Насърчителни мерки в ДБТ Сердика

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Сердика

Насърчителни мерки в ДБТ Изток

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Изток

Насърчителни мерки в ДБТ Ботевград

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Ботевград

Насърчителни мерки в ДБТ Ихтиман

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Ихтиман

Насърчителни мерки в ДБТ Перник

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Перник

Насърчителни мерки в ДБТ Самоков

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Самоков

Насърчителни мерки в ДБТ Своге

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Своге

 Насърчителни мерки в ДБТ Сливница

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Сливница

Насърчителни мерки в ДБТ Пирдоп

Обявени насърчителни мерки и програми в ДБТ Пирдоп