Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Родители в заетост"

Проект "Родители в заетост"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ”

Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца.

Дейности:

-      Набиране на заявления от родители на дете/деца от 0 до 5-годишна възраст;

-      Осигуряване на трудово посредничество на безработни родители с дете/деца;

-      Подбор на безработни/неактивни лица за определяне на възможностите им за включване в заетост, свързана с полагане на грижи за деца от 0 до 5-годишна възраст;

-      Осигуряване на грижа за децата от 0 до 5 г. на заети и безработни родители;

-      Методическа подкрепа във връзка с отглеждането на детето/децата;

-      Информация и комуникация.

Целева група: Родители - Търсещи работа безработни младежи до 29 г. вкл.; Търсещи работа, безработни и неактивни лица  над 30 г.; Лица в неравностойно положение на пазара на труда.

Грижа за децата от 0 до 5 г. на заети (включително самонаети/самоосигуряващи се заети лица) и безработни родители, приоритетно ще бъде предоставяна на самотни родители, многодетни семейства, членове на семейства на социално подпомагане и други уязвими групи.

Бюджет на проекта: 20 000 000 лв.

-      Средства от ЕСФ – 17 000 000 лв. (85%)

-      Национално съфинансиране – 3 000 000 лв. (15%)

Продължителност: до 2020 г.

Индикатори:

  • Индикатор за изпълнение: Безработни и неактивни лица – 2 000 бр.
  • Специфичен индикатор за изпълнение за процедурата: Брой родители с малки деца – 1 500 бр.
  • Индикатор за резултат: Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 1 500 бр.