Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Заетост на чужденци - телефон за консултации

Заетост на чужденци - телефон за консултации

 

КОНСУЛТАЦИИ  НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ

 

  • Консултациина работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на грждани от трети държави

     

    Всеки работен ден

             тел. 02/9265 466

             от 10.00 до 12.00 часа

             от 14.00 до 16.00 часа

 
  • Предаване на разрешения за работа

    Всеки работен ден

             от 14.00 до 15.00 часа