Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Закони

Закони

Агенцията по заетостта е създадена и дейността ѝ е регламентирана със Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). В този закон има редица препратки към Кодекса за социално осигуряване и Кодекса на труда.