Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта
Информационно-комуникационна платформа "Частни трудови посредници"
Регистрация на
Частен Трудов Посредник

Информационно-комуникационна платформа "Частни трудови посредници" предоставя функционална възможност за попълване на Заявка за регистрация като частен трудов посредник.

Кандидатстващото лице може да попълни заявката като избере бутона Заявка за регистрация на частен трудов посредник и попълни нужните данни. Задължително изискване е комплекта от документи по чл. 7 и чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа да се подаде или изпрати в Агенцията по заетостта, бул. “Княз Ал. Дондуков” №3, София 1000.

За по-подробна информация свалете приложения файл с линк Изтегли инструкциите под параграфа.

Изтегли инструкции
Уведомление за временно/
еднократно предоставяне на услуги

Информационно-комуникационна платформа "Частни трудови посредници" предоставя функционална възможност за попълване на Уведомление (Приложение 4 към чл. 18а, алинея 1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа).

Кандидатстващото лице може да попълни уведомлението като избере бутона Уведомление за временно/еднократно предоставяне на посреднически услуги и попълни нужните данни. Попълненото Уведомление се разпечатва, подписва и подпечатва от заявителят и се подава или изпраща в Агенцията по заетостта, бул. “Княз Ал. Дондуков” №3, 1000, София.

За по-подробна информация свалете приложения файл с линк Изтегли инструкциите под параграфа.

Изтегли инструкции
Вход като регистриран частен трудов посредник
Вход като ...

Забравена парола
Въведете символите от изображението:
capctcha code Зареждане на нов код Аудио прочитане на кода

При проблем, свързан с работата на системата, достъп на потребители или предоставената функционалност на частните трудови посредници, свържете се със служителите на дирекция "Разрешения за работа и регистрация на частни посредници" на адрес az_support_posrednici@az.government.bg