Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Статистики>Статистика

Статистика


Агенцията по заетостта, в съответствие със своите компетенции, изпълнява следните функции в областта на статистиката и анализа на пазара на труда:

  • поддържане на база от данни за безработицата - общо за страната, по области и общини;
  • набиране, обработване, съхраняване и предоставяне на статистическа информация за състоянието на безработицата;
  • изготвяне на тримесечни и годишни обзори за пазара на труда;
  • подготвяне, съхраняване и предоставяне на информация за свободните работни места в т.ч. трайно незаети и търсещите работа лица, обявявани в този сайт;
  • изготвяне на графични, картни и таблични материали.

Информацията, предоставяна в страницата "Статистика и анализи" на този сайт, ще бъде от особен интерес за журналисти, социолози, изследователи в областта на пазара на труда и др. 

Моля изберете от менюто вдясно.